Vi kallar henne Lisa som väljer att vara anonym. Hon är en kvinna från Höglandet som jobbat på Höglandssjukhuset i åtta år. Hon är en av många sjuksköterskor som valt att lämna för att istället jobba kommunalt.

Till slut blev arbetssituationen på Höglandssjukhuset ohållbar som hon uttrycker det.

– Det måste till en förbättring i tider, vi måste kunna få en dygnsvila. Jag anser inte att vi behöver ha de tiderna med de skiften vi har i dag. Att de har den brytningspunkten så man kommer runt dygnsvilan tycker jag är förkastligt inom ett sådant yrke.

Ett kvällspass slutar vid 22 och dagpasset startar klockan 06.45.

– Det måste även till förändringar i arbetstyngden och tempot, de måste se till vilken vård vi vill ha och inte se det som en vinstdrivande verksamhet. För att ha en bra vård måste man ha en sund arbetsplats.

Hon har varit anställd på en av Höglandssjukhuset avdelningar i många år och har sett verksamheten successivt förändrats till det sämre.

– Vi var bättre bemannade förr, vi hade fullt antal platser öppna. Sedan har det gradvis minskat. Det har lagts ner avdelningar, skurits ner på vårdplatser. Jag vet inte hur det ser ut överlag men många avdelningar kan inte hålla öppet platser de är ålagda att ha.

Hon berättar att de tyngre perioderna blir allt längre och tiden för återhämtning finns inte längre.

– Vilan under de tyngre perioderna är i stort sätt obefintlig. Det finns ingen förståelse från ledningen och man har ingen lösning på hur man ska göra yrket attraktivare och att fler söker. Det blir nu upp till personalen som är kvar att lösa passen och det blir ju i slutändan alldeles för tungt.

Att jobba hundra procent råder Lisa ingen sjuksköterska att göra.

– 80 procentig tjänst borde vara likvärdig med hundra. Många gånger har man inte tid att äta eller fika eller ens sitta ner. Man sliter på sin kropp och det är människor vi jobbar med så det är både fysiskt och psykiskt tufft arbete.

- Det är många patienter per team vilket gör att det är omöjligt att hinna med alla. De som är lite friskare får mindre tid och så vill man inte ha det, plötsligt har man en vård man själv inte kan stå för. Många gånger lägger man in fler patienter än vad som är sagt och då är det min sjuksköterskelegitimation som står på spel när jag inte kan hantera antalet patienter.

I dag jobbar Lisa kommunalt. Arbetssituationen där är långt ifrån optimal men betydligt bättre än i region menar hon.

– Jag är absolut inte trött när jag kommer hem och jag har mer tid för patienterna. Jag har tid att prata med dem, krama om dem, sådana saker som man blev sjuksköterska för en gång i tiden. På regionen hade jag inte ens tid att se patienterna då jag hade så många andra saker att göra samtidigt.

– Självklart är det stressigt och underbemannat kommunalt också men inte så illa som på Höglandssjukhuset. Framför allt har man från kommunen tagit tag i de här frågorna tidigare. Man bemannar bättre och höjer lönerna, frågor som inte ens regionen har börjat arbeta med.

Hur viktig är lönefrågan?

– Givetvis är lönen viktigt, vi har ju en treårig högskoleutbildning som vi i princip inte har betalt för i dag. Men för min del sätter jag ändå arbetshållanden överst. Vad jag har förstått så är just tiderna som är den högst bidragande orsak till att så många väljer att sluta.

Hon hoppas ändå en dag komma tillbaka och jobba i landstinget.

– Det är ett superroligt arbete på många sätt med fantastisk personal så jag hoppas verkligen att det kommer att bli bättre. Men många är just nu oroliga inför sommaren.