Karl-Heinz Harbrecht, Vetlanda

Vår far, svärfar och Opa har lämnat oss under sitt 100:e levnadsår. Född i staden Schwerin, samma år Vetlanda blev stad. Barndomen präglades av att hjälpa till i familjebageriet. Som 20-åring tvingades han ut i kriget. Först till Frankrike och senare till Afrika. Vid kapitulationen -42 transporterades han till Rocky Mountains i Canada.

Där satt han 4 år i fångläger. -46 kom han till England och -47 utväxlades han till Tyskland. Där fortsatte studierna till byggnadsingenjör och -50 gifte han sig med sin Gertrud. Livet i DDR var på flera vis omänskligt och tankarna på flykt tilltog. Pingsten -52 gjorde man slag i saken och flydde i en 6 m lång segelbåt. Efter 1,5 dygn gick man iland i Falsterbo kanal och följande dag sökte man asyl i Malmö. Med var också brodern Erich och ytterligare ett par.

Man bosatte sig i Jönköpingstrakten där Michael föddes, -53. Senare hamnade man i Sävsjö och där föddes Helge, -58. 1959 startade brodern Erich en byggnadsfirma i Sävsjö och -60 fick denne en större entreprenad i Vetlanda. Erich behövde hjälp och Karl-Heinz gick in som delägare. Nu flyttade familjerna till Vetlanda. Bröderna satte stor prägel på staden och uppförandet av stadshuset ses som kronan på verket.

Man byggde också ett eget fastighetsbestånd. Även andra bestånd inköptes. Bröderna fick två söner var och dessa engagerades steg för steg i rörelsen och tog sedermera över. 2007 såldes företagen i sin helhet. Karl-Heinz tyckte om att verka i bakgrunden men hade enorm överblick. Arbetet och familjen var fundamenten hans liv vilade på och han var noga med att hålla kontakten med släkten. Det blev många resor till järnridån men semestern tillbringades helst på Bornholm. Han var en förebild för familjen och hans etik och moral, yrkesmässigt som privat, har präglat oss. Nyfikenheten på livet lämnade honom aldrig och in i det sista var han välorienterad.

Hans minne lever vidare i våra hjärtan!

Michael & Helge Harbrecht m familjer