12 eller 13 gånger per år är det fullmåne. Begreppet "supermåne" innebär att det är fullmåne och att månen då är ännu närmare jorden och syns extra tydligt. Så skedde över Sverige på söndagskvällen och natten.

Denna vinter ser det faktiskt ut att bli två supermåne-kvällar nära inpå varandra. Den 1 januari, på nyårsdagens kväll och natt väntas fenomenet över himlen att utspela sig på nytt.

Robert Cumming, som arbetar vid Onsala rymdobservatorium söder om Göteborg, klargör däremot för TT att det egentligen inte är så stor skillnad mellan en supermåne och en vanlig fullmåne. I genomsnitt är månen cirka två procent större vid en supermåne, men den mänskliga hjärnan tenderar att uppleva förändringen som betydligt större. Enligt Robert Cumming är det ovanligt lätt att skapa optiska illusioner när det gäller lysande klot på himlen.

Allra närmast jorden var månen kring midnatt under den gångna natten mellan söndag och måndag.

Eftersom månen rör sig i en bana runt jorden är den olika långt bort vid olika tidpunkter på året. Eftersom det finns en tidpunkt när månen är extra nära så finns det logiskt sett även ett begrepp för när månen är längre bort än vanligt - då kallas det i stället för mikromåne. Men förändringarna är likadan som i fallet med supermånen. Vid en mikromåne är månen cirka två procent mindre och i regel är det en företeelse som få människor noterar.