I mars fick samhällsbyggnadsavdelningen ett besiktningsprotokoll från en fastighetsägare i kommunen. Det gällde utförd besiktning och provtryckning av kaminer, rökkanaler och skorstenar i en tvåvåningsbyggnad.

En koll i samhällsbyggnadsnämndens arkiv visade att det varken fanns anmälan om installation eller utfärdat startbesked för de åtgärder som vidtagits. Det är ett krav enligt plan- och bygglagen.

Startbesked har nu utfärdats för de arbeten som genomförts, men fastighetsägaren får betala för att hen alltså inte anmält det i förväg.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ta ut en byggsanktionsavgift på 14 190 kronor.

Ytterligare en fastighetsägare i kommunen får betala för ett liknande misstag. I det fallet handlar det om installation av en eldstad. Det har skett utan startbesked och framkom när en brandskyddskontrollant lämnade ett besiktningsprotokoll till samhällsbyggnadsavdelningen.

Fastighetsägaren får betala 2 365 kronor i byggsanktionsavgift.