Motionen lämnades in i våras, med förslaget att kommunen ska undersöka om det är möjligt att bygga en anläggning som förvandlar trädgårdsavfall till biokol. I så fall är Miljöpartiets önskan att det ska ske i anslutning till fjärrvärmeverket.

Om avfallsmängden är för liten för att verksamheten ska kunna bli lönsam med biologiskt avfall enbart från Aneby kan en möjlighet vara att samarbeta med andra kommuner, står det också i motionen.

Motionen har behandlats av kommunstyrelsen, som föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att Aneby Miljö & Vatten tillsätter en utredning och att det tas hänsyn till den i den lokala avfallsplanen.

Förslaget är också att bolaget undersöker om det går att få bidrag till en förstudie.

Läs mer: Förbättra skörden med biokol