På Boda avfallsanläggning finns gott om plats för solpaneler. Det tycker Miljöpartiet i Nässjö, som presenterat en budget med ändringar mot majoritetens budgetförslag. Investering av minisolceller bör göras redan 2017- med 400 000 kronor för 2017 och 2018, anser MP.

Partiet anser att ett stadsmuseum behövs i Nässjö för att samla sin järnvägshistoria, möbelhistoria, industrihistoria och övrig historia. En förstudie om ett stadsmuseum på centralorten bör göras, anser Miljöpartiet.

Ett sätt att öka kommunala demokratin är att alla nämndmöten, utom de med sekretess, är öppna för allmänheten. Det kanske inte kommer så många åhörare, men det ger möjlighet till media att rapportera om ärenden och beslut, säger Etelka Huber, MP:s oppositionsråd.

Centralskolan bör behållas för utbildningsverksamhet i någon form under budgetperioden 2017-2019.

Det betyder inte att vi ska flytta tillbaka årskurs 7-9 från Brinell, men skolan bör vara fortsatt lokal för utbildning.

MP tycker att antalet medarbetare med administrativa uppgifter är ovanligt högt i Nässjö och kräver en genomlysning av tjänstemannaorganisationen för att säkerställa att den är ändamålsenlig och effektiv.

Miljöpartiet vill att antalet vuxna i skolan ska öka.

Vi vill ha fler lärare, men också ökat stöd till elever med särskilda behov. Genom detta kan skolan tidigt upptäcka och stödja elever som hamnar på efterkälken och eller agerar destruktivt. En tidigt satsad krona gör att samhället på sikt sparar många kronor som det skulle kosta med insatser senare i livet, säger Etelka, som vill tillföra 1,5 miljoner kronor till BU-nämnden.

MP vill också ge ökade resurser, 500 000 kronor, till barn i behov av särskilt stöd.

För att säkerställa tillgången på bostäder ska Nässjö ansöka om att få del av de 18 miljarder regeringen avsatt för att bygga klimatsmarta, mindre och billiga hyresrätter, fortsätter MP.

Partiet tycker att Socialnämnden bör upprätta en social och uppsökande fältverksamhet, som i samverkan med andra förvaltningar och frivilligorganisationer ska arbeta med barn och ungdomar i Nässjö kommun.

MP vill ge tekniska servicenämnden i uppdrag att minsta åtgång på vatten och energi genom information och kampanj om vatten samt investeringar i solenergi.