Jusek har genomfört en undersökning bland myndighetsanställda som är medlemmar i akademikerförbundet. I undersökningen framkommer att var tredje myndighetsanställd som är medlem utsatts för våld, hot eller otillbörlig påverkan under se senaste två åren.

Vissa myndigheter sticker ut mer än andra i undersökningen. Bland de anställda på Kronofogdemyndigheten och Migrationsverket svarar hela sex av tio personer att de utsatts. Ungefär fyra av tio på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och inom Sveriges Domstolar, Åklagarmyndigheten och polisen varierar det mellan var fjärde och var tredje.

– Ingen ska behöva känna oro eller otrygghet på jobbet. Arbetsmiljön måste tas på allvar för att skapa trygga arbetsplatser. Hot mot myndighetsanställda drabbar inte bara individen – det är också ett demokratiproblem, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek.

Undersökningen visar också att nästan var tredje medlem har övervägt att byta arbete eller uppdrag som en följd av att ha utsatts för hot eller våld. Tre av tio har förändrat beteenden i privatlivet och två av tio anser att deras hälsa har påverkats. Var femte medlem känner sig otrygg i sin yrkesutövning på grund av risken för hot, våld eller trakasserier.