Från och med 1 januari kommer barn- och ungdomssektorn och nämnden i stället heta barn- och utbildningssektorn och nämnden.

– Från årsskiftet ska det gälla, men det är ett beslut som tas i kommunstyrelsen. Namnkorrigeringen sker på grund av att öppen ungdomsverksamhet går över till tillväxt- och utvecklingssektorn, säger Bengt-Olov Södergren, skolchef, och fortsätter:

– Då tyckte man att det var naturligt att ändra namn. Barn- och utbildningsnämnden är ett vanligt namn när man tittar på andra kommuner.