Eksjö tingsrätt fann att mannen i 50-årsåldern är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt och misshandel. Brottet ska ha ägt rum tidigt på kvällen förra fredagen, den 19 oktober, i mannens lägenhet i Nässjö.

Åklagarmyndigheten begärde mannen häktad då det finns risk för att mannen fortsätter sin brottsliga verksamhet. Han finns tidigare i brottsregistret för våldsbrott, däremot inte för sexualbrott.

– Jag kan bara konstatera att tingsrätten finner att det finns sannolika skäl för häktning, säger kammaråklagare Klas Lööf.

Som skäl för häktningen anges att det finns risk för att mannen fortsätter att göra brott samt risk att han undanröjer bevis eller försvårar utredningen på annat sätt.

Mannen misstänks för våldtäkt och misshandel. I häktningsframställan beskrevs misshandeln som grov, men tingsrätten har rubricerat det misstänkta brottet som misshandel av normalgraden.

Åtal ska vara väckt senast den 8 november. Klas Lööf vill inte uttala sig om bevisläget.

– Det finns ett antal utredningsåtgärder som kvarstår. När vi närmar oss får vi göra bedömningen om det är tillräckligt för att väcka åtal. Skulle läget försämras kan frihetsberövandet hävas, säger han.