Det säger kristdemokraten Sigvard Karlsson i en kommentar till

Jag hade en träff med två Sverigedemokrater efter valet, en av dem var Gunnar Gadderyd. Detta med anledning av att SD hotade med att begära proportionella val, vid val av styrelser och nämndledamöter.

Karlsson berättar att med motiveringen "han skulle ställa till ett elände för de andra partierna".

Jag tyckte att det var tragiskt att han använde sitt förtroendeuppdrag på detta sätt. Nu ser vi konsekvenserna av deras handlande, SD har förlorat båda sina platser i kommunstyrelsen och kan inte göra några fyllnadsval. Vad tänker väljarna om detta, att inte ta större ansvar för sina förtroendeuppdrag, undrar Sigvard Karlsson, som förutom ledamot i fullmäktige även är vice ordförande i Parlamentariska nämnden, en nämnd som har ansvar för demokratifrågor i kommunen.

Är Sverigedemokraternas väljare medvetna om att partiets stolar i Nässjös nämnder och styrelser ofta gapar tomma?

Det undrar moderata kommunalrådet Anders Karlgren, som anser att SD uppträder nonchalant mot sina väljare när de inte kan se till så att ersättare finns när det uppstår vakanser.

Det är inte bara enstaka gånger det förekommer utan mer eller mindre regelbundet, tycker han. Senast var det i kommunstyrelsens januarimöte bara en av två företrädare för SD på plats. Ingen av Sverigedemokraternas tvåersättare fanns till den andra platsen.

Sak samma när kommunstyrelsens utskott två och Lärcenter hade möte nyligen kom ingen från SD.

Karlgren understryker att det inte är med eller från sina politiska uppdrag för SD Nässjö, som han för fram den här kritiken.

Nej, jag har noterat bristen på ledamöter och ersättare under en längre tid, säger han och nämner bland annat vid det stora budgetsammanträdet i fullmäktige i höstas.

Då saknades fyra av elva ordinarie ledamöter, några ersättare fick ta vid men de räckte inte till att fylla alla SD:s platser i kommunfullmäktige.

Om Sverigedemokraterna ska bli största parti i Nässjö vore det på sin plats, tycker Karlgren, att de också ser till så att det finns ledamöter och ersättare, som kan företräda partiet.

Väljarna kan väl ändå inte acceptera att ett parti de röstat på, inte har folk som kan företräda partiet i de nämnder, utskott och styrelser de är satta till att representera, fortsätter han. Jag tycker det är viktigt att väljarna i Nässjö känner till hur illa det emellanåt är ställt med företrädare för Nässjös sverigedemokrater.

Karlgren har förstås noterat att flera politiker hoppat av från SD Nässjö det senaste året.

Det är många viljor i det partiet och det förvånar mig inte ett dugg att de inte kan hålla sams, säger han.