Tidningen om den motion som Jan-Olov Adolfsson (MP) har skickat till kommunfullmäktige. Han vill ha ökad trafiksäkerhet för skolbarn. I sin skrivelse påpekar Miljöpartiet att många måste korsa Storgatan på väg till och från skolan i Furulidsområdet.

Åsikten är att det behövs reglerade övergångsställen både norr och söder om torget. Detta för att underlätta för de barn som går eller cyklar till skolan.

I motionen hänvisar avsändaren till en artikel i tidskriften Forskning och Framtid. Enligt den visar forskning att barn upp till 14 års ålder har svårt att bedöma avstånd och hastighet.

Miljöpartiet har yrkat på att kommunen, i samråd med Trafikverket, ska undersöka var det är lämpligast att placera minst två trafikljusreglerade övergångsställen på Storgatan.

Storgatan genom Aneby är statlig, vilket innebär att Trafikverket är väghållare och avgör om det ska sättas upp trafikljus vid övergångsställen eller inte.

Myndigheten har yttrat sig över Miljöpartiets motion. Utifrån de kriterier Trafikverket har för regleringar av övergångsställen anser man inte att det är lämpligt eller aktuellt med trafikljus på Storgatan.

Motionen har varit ett ärende för allmänna utskottet, som föreslår kommunfullmäktige att avslå den.

Det var ingen diskussion över huvud taget. Den information vi fick från Trafikverket var också mycket tydlig och bra, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C).