Nyligen inkom en bygglovsansökan från fastighetsägaren för Kasernen 14 angående inglasning av de befintliga balkonger som finns västerut.

Fastigheten på I12-området ligger inom detaljplanerat område som betecknas med Q – ett så kallat område med kulturhistoriskt och ur stadsbildssynpunkt värdefull miljö.

– Då hade vi nämnden att ta ställning till huruvida visuella intrycket av kasernen och området skulle påverkas av inglasning. Här hade vi att göra med en tolkning av lagstiftning och jag kan tillägga att vi inte var helt eniga i vårt beslut men efter omröstning så var det majoritet för att avslag. Nämnden anser att det visuella intrycket skulle påverka för mycket, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Sixtensson (C).