Den norra delen av Norra Storgatan har varit avstängd för biltrafik i över en vecka. En del av vägen har dock varit öppen för gång- och cykeltrafik.

Arbetet med att reparera spillvattenledningen pågick under hela förra veckan och kommer att fortsätta hela denna vecka. Röret var i mycket sämre skick än vad man förväntade sig.

– Avloppsledningen som krackelerat/krossats är väldigt skör vilket gör att vi måste fortsätta gräva tills rörledningen blir så pass bra att vi kan koppla på ersättningsledningen, säger John Peterson, vd på Eksjö energi.

Han säger att boende i området inte påverkas, förutom att tillgängligheten på gatan är sämre.

– Vi upplever att folk har rätt stor förståelse för att det pågår nödvändiga arbeten, säger John Peterson.