Räddningstjänstförbundets nota för storbranden på WAC Recycling i Nässjö, som startade den 27 september, stannar på ungefär 1 miljon.

Nässjö kommuns självrisk är högre än så, så tyvärr får vi ingen ersättning utifrån, konstaterar ställföreträdande räddningschef Thomas Ljunggren.

Det var den enskilt största branden vi varit med om sedan räddningstjänstförbundet bildades.

Sett i backspegeln är förbundet nöjt med hur både den stora släckningsinsatsen och krisledningen fungerade i ett så skarpt läge.

Utifrån erfarenheter från en tidigare liknande brand i Värnamo använde vi oss av sand vid släckningen och det visade sig framgångsrikt, konstaterar Thomas Ljunggren.

Och samarbetet med Nässjö kommuns krisledning och förvaltningar fungerade mycket bra.

Statistiken över 2017 års räddningsinsatser visar att HRF larmades ut på 1 052 insatser i Nässjö och Vetlanda, en minskning med totalt 35 insatser eller 3 procent jämfört med 2016.

Vetlanda står för hela minskningen, där gjordes 470 insatser i fjol jämfört med 539 insatser 2016, en minskning med 13 procent. I Nässjö ökade insatserna i stället med 6 procent, från 548 år 2016 till 582 under 2017.

Det är en rätt ordentlig minskning i Vetlanda. Särskilt de automatiska brandlarmen utan brand blev färre, där bidrog att Värmekraftverket i Vetlanda kommit till rätta med en del inkörningsproblem, säger Ljunggren.

Antalet trafikolyckor ökade från cirka 158 året innan till 197 olyckor, med fördelningen 105 Nässjöolyckor och 92 Vetlandaolyckor. Det är den högsta noteringen under de senaste tio åren.

Fyra personer omkom i trafiken, varav en på järnväg. 109 personer fördes med ambulans till sjukvård efter trafikolyckor. 119 av olyckorna var utan personskador.

Viltolyckorna ökade från 10 till 17. Olyckor med oskyddade trafikanter som gick eller cyklade minskade från 9 till 7.

Vi ser en ökning av olyckor inom tätorterna, oftast mindre sammanstötningar, säger Thomas Ljunggren.

Olyckor med lastbilar inblandade ökar också, avåkningar är vanligast.

Vägarna där flest trafikolyckor inträffade 2017 var väg 31 inom Vetlanda kommun (30 insatser– en ökning med 8) och väg 31/40 inom Nässjö kommun (22 insatser – en minskning med 2).

Fyra personer omkom i drunkningsolyckor under 2017, varav tre personer vid samma tillfälle. Samtliga drunkningsolyckor inträffade inom Vetlanda kommun. Under 2016 skedde ingen drunkningsolycka.

En person omkom av brand, även det dödsfallet inträffade i Vetlanda kommun.

Åtta personer fick transporteras till sjukvård efter bränder i byggnad.

Vi ser annars att bränder i byggnad fortsätter att minska. Vi åkte på 73 sådana larm och i 38 av fallen var bränderna redan släckta när vi kom fram.

Industribränderna nästan halverades från 2016, fem av industribränderna inträffade inom Vetlanda kommun och tre inom Nässjö kommun.

Till de större bränderna i byggnader hör villabränder i Vetlanda, Bodafors, Malmbäck och Landsbro, industribrand i Pauliström, branden i en förrådsbyggnad i Rödjenäs, Björköby, sam en ladugårdsbyggnad i Rödja, Landsbro.

IVPA-larmen, sjukvårdslarmen i väntan på ambulans har ökat mycket sedan 2010. Förbundet ryckte ut på 55 sådana Nässjölarm och 51 Vetlandalarm. I 55 av fallen rörde det sig om hjärtstoppslarm.

Förbundet gjorde totalt 216 insatser till andra kommuner, varav Sävsjö kommun stod för 91 insatser.

En stor del av insatserna i Sävsjö handlar om ledarberedskap, förklarar Thomas Ljunggren.

Den stora branden i mossen i Lanna, Värnamo, i maj var annars den största insatsen utanför respektive kommungränser.