Vi hoppas att vi ska kunna nå 300 anslutningar, säger Gunnar Emanuelsson, ordförande i den ekonomiska föreningen som äger hela projektet.

I mars 2017 kom beskedet att länsstyrelsen beviljat bredbandsprojektet 12,5 miljoner kronor ur landsbygdsprogrammet. Budgeten för hela projektet är på cirka 21 miljoner kronor.

Med tanke på att det hela fiberprojektet gynnar landsbygdens utveckling tycker föreningen att det är extra roligt att ett lokalt företag dessutom vann upphandlingen av grävningsarbetet. Det ger extra krydda åt satsningen.

Sebastian Saldner, Ydre markservice AB, räknar med att ha fullt upp under det närmaste året.

Vi kommer att ha fyra grävmaskiner igång under större delen av tiden och det krävs ytterligare några personer utöver förarna, berättar han.

Först mot slutet av 2018 räknar han med att arbetet ska vara klart. Förutsatt att inte vintern blir så hård att arbetet måste ligga nere under längre perioder.

Det ska grävas sammanlagt 8 mil och 16 mil fiber ska förläggas, förklarar projektledaren Mikael Sleman.

Inget eget arbete ingår vid bredbandsanslutningen, bidraget är villkorat så. Alla som ansluter sig får fibern färdig rakt in i huset.

Kostnaden för att ansluta sig hamnar ändå inte högre än någonstans mellan 14 000 och 18 000 kronor. Det är fantastiskt billigt i sammanhanget. Det är inte ovanligt att kostnaden för fiber ligger runt 25 000 kronor, säger Gunnar Emanuelsson.

Ju fler som ansluter sig desto billigare blir det för var och en. När flera närliggande hus inom samma fastighet ansluts blir priset dessutom lite rabatterat.

På plats för att titta till vad de första grävtagen åstadkommit är även Anders Andersson, kassör i den ekonomiska föreningen, och byggledaren Glenn Gustafsson som stod bakom den närmast exemplariska bidragsansökan till länsstyrelsen.

De som inte anslutit sig än har nu absolut sista möjligheten att göra det till det här förmånliga priset. Sedan lär det bli dyrare, säger de.

En som ser fiber som framtiden är Ingemar Hübsch, Hedingsmåla, som kommer förbi för att titta på det första, 100 meter långa diket.

Vi har beställt tre anslutningar för vi har flera hus. När ändå racet går ville vi inte missa den här chansen. Man får se det lite som när telefonen kom en gång, säger han.

Utbyggnaden sker i etapper i delområden som benämns Asby, Hestra Norra, Hestra Södra, Höglycke, Sund och Torpön. Både permanenta hushåll och sommarboende har möjlighet att ansluta sig från Oppreda i söder till Björkevik på Torpön i norr.

Vi gräver det mesta intill vägar för enkelhetens skull. För att undvika stenar kör vi med en krok först och testar innan vi gräver ner slangen, förklarar Sebastian Saldner grävningsproceduren.

Det nya bredbandsnätet byggs utifrån kommunens befintliga nät. Här i Ramfall ansluter vi exempelvis till stomnätet Österbymo–Hestra, fyller Mikael Sleman i.

Föreningsrepresentanterna på plats ser att bredbandsutbyggnaden skapar helt andra förutsättningar att bo och verka i området.

Kopparnätet har ingen framtid, det kommer antagligen att monteras ner, säger de.