Som väl är bekant för de flesta Anebybor har bron på en av samhällets mest trafikerade gator varit avstängd under en dryg månad.

Detta för att göra en omfattande reparationsarbete möjligt. Det är dock inte själva bron som varit problemet, utan stödmuren mot fastigheten på östra sidan. Detta har resulterat i stora sättningar i både vägbanan och muren. Den troliga orsaken till det är att en stor ekstubbe har underminerat vägen.

Stubben har flyttats från platsen. Att göra det var dock inte helt enkelt, eftersom rotsystemet vuxit samman med gamla ledningar djupt ner i marken.

Byggd på plats

Den 15 meter långa stödmuren har bytts ut och den nya byggts på plats. Under tiden som arbetet pågått har bron alltså varit avstängd för fordonstrafik, däremot inte gång- och cykelvägen på södra sidan.

Trafiken har fått ledas om via väg 132. För kommunens del har avstängningen framför allt haft en direkt påverkan på kollektivtrafiken, räddningstjänsten, skolskjuts, hemtjänst och hemsjukvård.

Arbetet flöt på enligt plan och i fredags eftermiddag kunde trafiken släppas på igen. En del mindre detaljer återstår dock att fixa. Det är Trafikverket som äger vägen och ansvarat för reparationen.