Som har IP Only köpt stadsnätet av Amaq. I oktober förra året inleddes arbetet med att installera fiber i Aneby.

Fram till jul körde vi ganska hårt och hann med cirka 600 villor. Sedan i slutet av november har vi kopplat på område för område, säger Pär Ljunggren, stadsnätschef på IP Only.

På grund av tjäle marken har arbetet legat nere en tid, men nu är man i full gång igen.

Vi räknar med att de flesta av de återstående villorna i Aneby ska kunna anslutas till fibernätet under mars månad.

Enligt Ljunggren har det tillkommit en del efterbeställningar.

Dem får vi ta enligt en separat tidsplan. Nu fokuserar vi på de hushåll som gjorde sina beställningar i första omgången.

Hittills har närmare 80 procent av villorna i tätorten valt att ansluta sig till fibernätet.

Det är väldigt bra, men vi hoppas nå upp till 100 procent. Intresset är jättestort och många av dem som har beställt hör av sig till oss och vill veta när de får sin anslutning.

När det gäller företagen i tätorten har några redan köpt anslutning. Fler ska det bli, hoppas IP Only.

I april-maj ska vi gå ut med information till resten. Eftersom alla företag har nära till det nät som redan är byggt ska ingen som vill ha anslutning behöva bli utan, säger Pär Ljunggren.