Anna Ullman, rektor på Eksjö gymnasium, berätta att det bland annat handlar om en arbetsmiljöfråga. De är måna om elevernas bästa.

Nu får eleverna vända sig till någon vuxen som de känner att de har förtroende för. Med appen hoppas vi få fram mer.

Det kan handla om att det finns trånga passager eller någon lampa som alltid är släckt. Det kan också vara att man ser någon elev som ofta sitter själv eller verkar ensam som man borde uppmärksamma.

I appen, som heter Speak up, kommer eleverna kunna välja om de vill vara anonyma eller skriva sitt namn i samband med anmälningen. Alla elever på Eksjö gymnasium kommer att få tillgång till appen den 1 februari. Appen kommer då att vara anpassad för Eksjö gymnasium.

En testperiod på två veckor kommer att äga rum därefter är det skarpt läge. Anna Ullman berättar att de kommer att använda appen i ett halvår därefter kommer de att ha en utvärdering tillsammans med elevrådet. Tre administratörer kommer att ta emot anmälningarna. Det är Eva-Marie Björklind, skolsköterska, Gunilla Ågren, kurator och Pernilla Andersson, ekonomiprogrammet.

Vi vill att det här ska öka tryggheten samtidigt som det fungerar förebyggande innan en situation uppstår. Förhoppningsvis blir det inte fler anmälningar än vad vi har idag och det är ytterst få, max tre per termin.

Jag undrar om det verkligen stämmer, att det inte förekommer mer. Det får vi se när vi börjar använda appen, säger Anna Ullman.

Elevskyddsombunden ska informera sina klasskamrater om appen. Den 1 februari när appen lanseras på skolan kommer det att uppmärksammas lite extra på skolan.