Den nya lagstiftningen har varit aktuell en längre tid, men nu har den tagits i bruk. Lagändringen började gälla den 1 mars och säger att ett momspåslag på vanligtvis 25 procent av varans pris kommer att tillkomma när du beställer varor från exempelvis Kina.

Förutom momsen tillkommer även en hanteringsavgift. Är försändelsens värde mindre än 1500 kronor blir hanteringsavgiften 75 kronor, är värdet 1500 kronor eller mer blir avgiften 125 kronor.

Dessutom kan du få betala tullavgift. All denna info skickas ut av PostNord när försändelsen har nått Sverige. Om du då tycker att priset på varan är för högt kan du välja att låta bli att betala. Då skickas varan tillbaka till avsändaren.

De nya reglerna kommer också leda till att beställningar från icke EU-länder tar längre tid än innan. Ju snabbare du betalar din moms och avgift, desto snabbare leveras varan till dig.

Källa: PostNord.