I dag finns ett system i Eksjö kommun med så kallade nyckelgömmor hos brukare. Framöver är tanken att det i stället ska användas digitala lås som behörig personal kan låsa upp via mobiltelefon.

Per Titus, som är enhetschef inom hemtjänsten, förklarar att det finns många fördelar med de nya digitala låsen.

– Det blir mycket säkrare nyckelhantering, det är alltid riskabelt att ha nycklar, säger Per Titus.

– Det blir också smidigare. Det blir en bättre arbetsmiljö för de som jobbar och de slipper sträcka sig efter nyckelgömmor. Vi slipper att montera dessa och göra åverkan på dörrarna. Det är dessutom billigare att montera ett digitalt lås än att montera en nyckelgömma, fortsätter han.

Börjar på Tuvan

Per Titus berättar att planen är att alla brukare som har insatser från hemtjänst, nattpatrull, hemsjukvård eller trygghetslarm i Eksjö kommun ska få digitala lås monterade på sina ytterdörrar i de fall där det är praktiskt möjligt.

– I början av mars börjar vi att montera på trygghetsboendet Tuvan i Eksjö, som är vårt pilotprojekt. Där testkör vi en månad, sedan fortsätter vi montera lås inne i Eksjö och jobbar oss sedan ut mot Värne, Höreda, Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund. Totalt handlar det om ungefär 600 digitala lås som ska monteras, säger Per Titus och förklarar att man går ut med information till brukare i ett informationsblad och att lås och installation bekostas av Eksjö kommun.

Han berättar att de befintliga nyckelgömmor som används i dag ska få sitta kvar som ett backupsystem och att det även hos nya brukare kommer att finnas en fysisk nyckel som förvaras på ett säkert ställe som backup.

Digital nyckelhantering

På Eksjö kommuns webbsida beskrivs det nya systemet bland annat med meningarna: ”Digital nyckelhantering innebär att en låsenhet monteras på insidan av ytterdörren ovanpå vredet. Den vanliga nyckeln ersätts med en digital nyckel som nås från en mobiltelefon som personalen har. Mobiltelefonen kommunicerar sedan med låsenheten på insidan av ytterdörren. Endast behörig personal har tillgång till och kan använda den digitala nyckeln.”

För tydlighetens skull framhåller Per Titus också att brukare och eventuella närstående fortsätter att använda hemnycklarna precis som vanligt.