Vi är oerhört glada att Montico ansåg att vårt förslag som bygger på en modern IT var det mest passande och lämpliga för dem, säger Tommy Henriksson vd på Office IT-Partner.

Lösningen gäller för alla användare på de 20-talet orter som Montico är verksamma på. Affärens värde är inte offentlig.

Tommy Henriksson menar att ett tydligt partnerskap är en grundsten för ett gynnsamt och långvarigt samarbete där win-win tanken är av betydande vikt. Jönköpingsföretaget har i dag 34 anställda men det kan nu bli fler.

Office IT-Partner kommer ta hand om hela Monticos IT-miljö inom drift och arbetsplatser.

 I samverkan med Office IT-partner kommer vi att ta nästa steg i att digitalisera våra tjänster. Ett viktigt steg för att i framtiden kunna erbjuda företag och individer flexibla och proaktiva lösningar som möter upp mot marknadens krav, säger Börje Johansson vd på Montico.