I takt med att samhället allt mer förlitar sig på IT-lösningar blir det också mer sårbart för attacker mot dessa. Därför är man på Campus I12 nu särskilt nöjda med att från och med hösten kunna erbjuda en ny yrkeshögskoleutbildning för den som vill utbilda sig till IT-säkerhetstekniker.

Nu för tiden är man sårbar på alla sätt och vis och allt mer känslig information sparas på datorer, säger Ida Amrén, utbildningsledare på Campus I12.

Hon får medhåll av Mike Schneider, huvudlärare för IT på Campus I12 och som exempel på känslig information nämnder de bland annat patientjournaler och skyddade identiteter. Kritiska samhällsfunktioner som också kan utsättas för attacker är bland annat el- och vattenförsörjning.

Problemet med IT-säkerhet är att många inte har kunskapen. Som privatpersoner tycker vi att det mest grundläggande, ett antivirusprogram, stör och det är likadant med företagen. Ganska många av dem har ingen aning om hur sårbara de är, berättar Schneider.

Till höstens utbildningsstart finns 20 utbildningsplatser och hösten därpå tas ytterligare 20 in på den tvååriga utbildningen.

Det här är en gedigen utbildning där man får lära sig att bete sig som en hacker för att kolla svagheter och hot i ett system, och se vad man kan göra åt det, säger Schneider.

Han betonar också vikten av etik och moral. Genom utbildningen, berättar han, får man dessutom chans till att ta ett ”ethical hacker certificate” som är gångbart i hela världen. Arbetsmarknaden ser bra ut, menar han.

Blir man bra på det här får man jobb. Så enkelt är det.