Apple har nu lagt fram ett förslag till företaget Unicode Consortium, som sedan skapar och hanterar förfrågningar om nya emojis. Förslaget omfattar tretton nya symboler som symboliserar olika sorters funktionsvariationer.

Tanken är att utöka antalet emojis för att också skapa mer mångfald och inkludering i dialogen i sociala medier, menar Apple. I dag finns många symboler att välja på men knappt någon refererar till personer med funktionsvariation.

Samtidigt har en av sju personer i världen någon sorts funktionsvariation. Det gäller både synliga eller dolda.

Apple beskriver arbetet med sitt urval av emojis som att det ska representera så breda grupper som möjligt i fyra kategorier; synskadade, hörselskadade, personer med något sorts rörelsehinder och de som har dolda funktionsvariationer.

Man ser det nya förslaget av emojis som en startpunkt och har planer på att öka utbudet längre fram.

Om Apples förslag godkänns kan utbudet av emojis utökas med dessa tretton första halvan nästa år, uppger emojipedia på twitter.

Henrik Petrén som är generalsekreterare för RBU, rörelsehindrade barn och ungdomar tycker förslaget är mycket positivt.

– Emojis speglar ju massa olika sätt att uttrycka sig på och då är det bra om det finns en större mångfald i det uttryckssättet, säger han till Aftonbladet.