Storbranden i Gamla stan

Det här är enda sättet på vilket vi kan vara säkra på att bevara Gamla stan och skapa en bra personsäkerhet för de som bor i de här husen, förklarar Micael Carlsson, räddningschef Eksjö kommun.

Föreläggandena har under ett års tid arbetats fram tillsammans med räddningstjänsterna i Jönköping, Kungsbacka, Visby, Hjo och Nora kommuner vilka alla har liknande bebyggelse. Dessutom har såväl Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och länsmuseet varit inkopplat för att försäkra sig om att ingreppen är sådana som är förenliga med respekt för kulturhistoriska värden.

De här husen byggdes inte efter dagens bestämmelser men om man vill bevara bebyggelsen måste den även bevaras mot brand, inte bara mot rivning.

Det är inte rimligt att en simpel köksbrand ska göra att man förlorar en hel kulturbyggnad, och nära nog fler om vi hade haft mindre gynnsamma förhållanden den dagen.

Vid en genomgång av de två gårdarna, som nu fungerar som något av ett pilotprojekt för arbetet, fann man 16 stora brister på Aschanska gården, och hela 46 stora brister på Krusagården.

Allt går inte att åtgärda utan att man skulle förvanska byggnaderna, men de allra flesta av bristerna blir hanterbara om man installerar ett sprinklersystem.

Av föreläggandena framgår att fastigheterna ska förses med ett heltäckande automatiskt sprinklersystem som omfattar samtliga rum, på samtliga våningsplan inklusive vind och källare och i fastigheternas samtliga byggnader. Åtgärderna ska vara genomförda senast den 11 december i år.

Eksjöbostäder och Stiftelsen Aschanska gården, som är fastighetsägare, har rätt att överklaga föreläggandet till länsstyrelsen.

Det är något vi räknar med och nästan hoppas på. För om vi får rätt där kan vi få till ett prejudikat.

Det är en stor investering, det handlar kanske om en miljon kronor per fastighet, men om man jämför med att förra branden kanske kostade samhället upp emot 70 miljoner kronor och ett människoliv är det kanske rimligt.