Under en längre tid har trafiksituationen i södra industriområdet varit allt annat än optimal. Långtradare med anknytning till Attends har, i väntan på att lossas och lastas, fått parkeras på Järnvägsgatan, längs med fabriksbyggnaden. Detta både på grund av platsbrist och därför att grindarna in till Attends inte alltid står öppna.

Har diskuterats

Eftersom många Anebybor passerar området under sina promenader har även trafiksäkerheten varit ett ämne för diskussion.

I höstas beslutade kommunen att sälja Släpvagnen 1 till Attends. Det är den obebyggda fastighet som ligger ett par hundra meter söder om företaget. Där gör Attends i ordning en parkering med plats för ett 80-tal lastbilar.

Det innebär att långtradare inte längre behöver stå uppställda längs med Järnvägsgatan utanför företaget.

Regler ändras

Nu har samhällsbyggnadsnämnden beslutat om ändrade trafikregler. Från och med 1 mars blir det förbjudet att både stanna och parkera på båda sidor av Järnvägsgatan längs med fabriksbyggnaden. Det handlar om en sträcka på cirka 360 meter.

– Förhoppningsvis ska det ge en positiv effekt på trafiksäkerheten, säger samhällsbyggnadschef Michael Wirestam och fortsätter:

– Det ska även förlängningen av gång- och cykelvägen i området bidra till.