Lövviken i västra delen Aneby kommun är ett område där det på senare år har byggts en hel del villor. Bebyggelsen har blivit möjlig tack vare flera nya detaljplaner. Kommunen har också byggt vägar samt vatten och avlopp.

Hög efterfrågan

Nu önskar en fastighetsägare i Lövviken utöka det befintliga bostadsområdet med ytterligare ett antal tomter. Det är ett resultat av hög efterfrågan.

Ambitionen är att skapa sju nya bostadstomter eller så många, som enligt en planutredning, kan anses vara lämpliga. Det finns också önskemål om att utöka tomtmarken på vissa fastigheter. Befintlig infrastruktur kan utnyttjas.

”Det är positivt med nya bostäder”, tycker samhällsbyggnadschef Michael Wirestam.

Foto Bodil Molin

Ett första steg i processen är en planutredning och ett planarbete.

– Men det kan kommunen inte stå för, säger samhällsbyggnadschef Michael Wirestam.

Positivt besked

Samhällsbyggnadsnämnden tycker dock att det är angeläget att nya bostäder byggs i kommunen, därför har man lämnat ett positivt planbesked. Det innebär att en planutredning och ett planarbete kan påbörjas under hösten.

– Vi ska teckna ett planavtal med exploatören som ska ge kommunen kostnadstäckning för planarbetet.

Läs mer: Seniorernas udda satsning