I början av 2020 fick nämnden in en ansökan från en invånare i Aneby kommun. Det var med önskemål om strandskyddsdispens för ett båthus och en brygga på en plats i Aneby kommun.

Enligt kommuninvånaren används båthuset enbart för att skydda båten från de stölder som den varit utsatt för. Byggnaden uppfördes redan 2006. I sin ansökan till samhällsbyggnadsnämnden skriver vederbörande att hen trodde att det var okej att bygga båthuset. Detta eftersom varken markägare eller Lantmäteriet ska ha haft något emot det.

Det aktuella området omfattas av det generella strandskyddet på 100 meter.

När nämnden skulle ta ställning till ansökan om strandskyddsdispens för båthuset var ledamöterna inte överens och omröstning fick tillgripas.

Den slutade med två röster för att strandskyddsdispens ska beviljas och tre röster mot. Beslutet blev alltså att inte bevilja någon dispens.

De två ledamöter som förespråkade en dispens reserverade sig mot beslutet.

LÄS MER: Nu kan bastun få byggas