SOCIALDEMOKRATERNAS

Både LO och SSU har kommit med utspel som Socialdemokraterna kan få svårt att hantera.

Risken finns att S-kongressen bakbinder partiet med lika stolta som utopiska deklarationer.

ETT MINERAT

Den omsvängning som regeringen drev igenom hösten år 2015 var otänkbar bara veckor innan. Så otänkbar att problemen i det ansträngda flyktingmottagningssystemet aktivt förnekades.

Socialdemokraten Åsa Morberg, vars hemkommun Sandviken har haft ett mycket stort flyktingmottagande, skrev en motion med migrationstema till 2015 års kongress som då viftades bort.

Under förra kongressen var migrationen inte uppe för diskussion då det var en temakongress. Den här gången kommer dock migrationen att diskuteras.

Partiledningens jobb blir nu det motsatta: att hålla fast vid dagens mer restriktiva och ansvarsfulla politik.

SSU HAR

I en debattartikel (SvD 4/4) argumenteras för generösare familjeåterförening, fler permanenta uppehållstillstånd och ökat mottagande.

Det är dock inte alls lika säkert att partiets utopiska falang får med sig tillräckligt många av kongressens 350 ombud. Det är inte en alltför vågad gissning att socialdemokrater med erfarenhet av att styra hårt ekonomiskt ansträngda kommuner skulle vilja hålla fast den nuvarande kursen.

Kommunernas utsatta ekonomiska läge har också uppmärksammats av LO vars ordförande Karl-Petter Thorwaldsson (SvD 3/4) förordat ett kommunalt skattestopp.

Inte ens för en LO-bas är det acceptabelt att betala 35 kronor i kommunalskatt på en intjänad hundralapp.

SNITTSKATTEN

Konjunkturinstitutet räknar med 40 miljarder fram till 2021. Sveriges kommuner och landsting har gjort liknande prognoser.

Thorwaldsson menar att kommunerna behöver mer statligt stöd om en maxskatt införs. Problemet är att ett sådant skattetak inkräktar på det kommunala självstyret.

Ett annat problem är att om ett tak införs så kommer skatten till slut att höjas till maxnivån.

PARTILEDNINGEN

SSU vill på fullt allvar låta en förbestämd och blandad elevsammansättning i princip ersätta det fria skolvalet. Klasserna ska mixas med elever med olika bakgrund.

Elevernas och föräldrars önskemål spelar mindre roll. Närheten till skolan spelar mindre roll. Eleverna ska skjutsas till den skola där deras ursprung uppfyller SSU:s krav på blandning.

Statsminister Stefan Löfven (S) som tycker att det är bra att få välja skola, även om segregation är ett problem, har ett stort ansvar för landet i att se till att hans eget parti inte ställer sig bakom vilka tokerier som helst.

Även om det knappast hade spelat någon roll så är det inte utan att man önskar att årets S-kongress hade haft temat ansvar.