Med tanke på ovanstående är det ofattbart att Aneby kommun överväger att lägga ner den omfattande och uppskattade verksamheten i Gula Villan i kommunal regi för äldre och daglediga. Och det för en så relativt liten summa som cirka 250 000 kronor per år.

En ökad vårdkostnad kan bli avsevärt mycket högre i längden.

Frågan går inte längre att påverka politiskt eftersom den politiska majoriteten i kommunen har överlåtit till tjänstemännen att avgöra frågan.

STELLAN ÖLMESKOG (MP)

LÄS MER: Nu kämpar PRO för Gula villan

LÄS MER: Pensionärer i protest – vill rädda Gula villan: "Hoppas listan får effekt"