SVERIGES SLUTNA

"Öppenhet är betydelsefullt för att en ny partiledare ska få tillräcklig legitimitet" skriver Mikael Odenberg, tidigare försvarsminister i ett Facebook-inlägg.

Där tillkännager han också att han står till förfogande som ny partiledare.

OAVSETT OM

En del av det som gjorde Anna Kinberg Batras uppgift som partiledare omöjlig var hennes bristande mandat. Det kan i sin tur spåras till en stängd process när hon blev vald.

Kinberg Batra saknade öppna motkandidater.

Det kan möjligen ge ett tillfälligt sken av enhällighet och samling, men skapar problem när det är dags för strategiska eller politiska vägval, då det visar sig att motsättningar inom partiet inte har luftats, debatterats eller lösts.

I Kinberg Batras fall gällde det bland annat relationen till Sverigedemokraterna.

Mona Sahlin, dåvarande partiledare för Socialdemokraterna, råkade ut för samma sak vad gällde förhållandet till Vänsterpartiet.

Jämför sedan med Centerpartiets Annie Lööf, som valdes i en mer öppen process, och som hade solitt internt stöd även när det blåste snålt i början av hennes partiledartid.

ÖPPENHET

I den pågående processen i Liberalerna, där Birgitta Ohlsson utmanar Jan Björklund, genomförde distriktet i Östergötland ett primärval. Resultatet var att drygt 50 procent av medlemmarna deltog - dubbelt upp jämfört med ett vanligt provval.

Deltagande behöver inte heller begränsas till att vara närvarande vid en omröstning.

Olle Wästberg och Daniel Lindvall, tidigare ordförande respektive sekreterare i Demokratiutredningen, skriver i sin bok "Folkstyre i rädslans tid" att arbetarklassen och unga människor, två grupper som på senare år har varit svåra att engagera, visar stort intresse för politik på nätet.

Livesända seminarier, forumdebatter eller vägledande nätomröstningar är möjligen andra sätt att släppa in ljus och frisk luft i partiernas bunkrar.

Kanske skulle öppna kandidaturer till partiledarposten i Moderaterna kunna bli den första sprickan i den tjocka fasaden.