Leif Ternstedt (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger att frånvaron på grundskolan i Nässjö kommun är hanterbar, men att den är något högre på högstadiet. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med den ogiltiga frånvaron.

På gymnasiet är det lite högre frånvaro och det ser vi över hela landet att det är där det ligger, och det är ju oroväckande, säger han.

Man måste ha en god anledning till att vara hemma tycker jag. På ett jobb duger det ju inte att vara hemma varannan dag. Man måste sköta sig, säger Ternstedt också.

Förvaltningens uppdrag är att följa utvecklingen och återkomma med rapporter.

Framför allt om vad som förbättras, säger Ternstedt och förklarar:

Varför blev det bättre där och vad gjorde vi just på den skolan?

På grundskolan varierar siffrorna för den ogiltiga frånvaron mellan 0,01 procent till 1,57 procent på de olika skolorna. Nämnas bör att ju färre elever en skola har, desto större blir den enskilda elevens ogiltiga frånvaro procentmässigt. Den totala siffran för Nässjö kommuns grundskoleverksamhet är 0,57 procent.

På Brinellgymnasiet är den sammanlagda ogiltiga frånvaron – mellan 17 augusti och 1 november – 4,53 procent. I genomsnitt innebär det att 55 av skolans cirka 1 200 elever är ogiltigt frånvarande varje dag.