Patienten sökte sin vårdcentral för trötthet och bröstsmärta sedan några dagar tillbaka. Läkaren som träffade patienten ska då inte ha upptäckt något avvikande vid undersökningen och EKG tolkades som normalt, enligt pressmeddelandet från Region Jönköpings län.

Symptomen bedömdes som en "stabil kärlkrampssjukdom" och patienten ordinerades nitroglycerinspray. Cirka sju timmar efter besöket på vårdcentralen uppsökte patienten Närakuten för obehag i bröstet och andfåddhet. Läkarundersökningen inriktades nu mot eventuell bakomliggande lungsjukdom och prover togs som var normala. Bedömningen var att patienten sannolikt hade drabbats av en virusinfektion.

Patienten skickades hem. Ett dygn senare avled hen i sitt hem. Obduktion visade att dödsorsaken var en akut hjärtinfarkt.

Region Jönköpings län skriver i pressmeddelandet att "Riktlinjerna talar för att patientens symptom borde ha handlagts som en akut kranskärlssjukdom och att patienten skulle ha fått en akutremiss till sjukhuset redan vid det första besöket. Det går dock inte i efterhand att avgöra om sjukdomsförloppet med den tragiska utgången hade blivit annorlunda om patienten kommit in till sjukhuset akut, men hjärtinfarkten hade sannolikt upptäckts och behandling kunnat påbörjas."

Region Jönköpings län uppger att händelsen är utredd och att åtgärder har vidtagits. Nu ska ärendet bedömas av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.