När en patient drabbas av en vårdskada, exempelvis på grund av en behandling som gått fel, har man rätt att via Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, söka ekonomisk ersättning. Enligt Patientnämnden är det ungefär 45 procent av alla dem i Jönköpings län som efter en utredning får någon ersättning.

Ragnwald Ahlnér påtalar nu i en skrivelse till hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig brister i journalföringen.

I korthet handlar det om att det i en patients journaler ska framgå uppgifter om en aktuell vårdskada som kan ligga till grund för om patienten kan få ersättning eller inte. Men det senaste året har det inkommit ett flertal fall där några uppgifter inte har funnits i journalen och då har ersättningen uteblivit eller i något fall försenats kraftigt, säger Ahlnér.

Det kan handla om åtskilliga tusenlappar. Vad vi i första hand nu vill är att Region Jönköpings län ska se över rutinerna och att sjukvårdspersonalen dokumenterar det som behövs för att en utredning om ekonomisk ersättning kan göras.

Mats Bojestig har dock inga kommentarer att ge i dagsläget.

Det är av den enkla anledningen att skrivelsen inte har kommit fram förrän i dag (läs onsdag) och jag har inte hunnit läsa den, men det ska jag göra.