Liberalerna ifrågasatte utbyggnaden av Västra staden innan valet 2018. Misstankar om sankmark, föroreningar i marken och kommunens svaga ekonomi var utgångspunkterna. Trafikverket som står för en tredjedel av marken, har ännu inte bestämt om det blir en försäljning av mark till Nässjö kommun.

Redan från början var det oklart om hur blandningen av villor, hyresrätter samt bostadsrätter skulle fördelas. Dessutom talade man om ett helt bilfritt område. Hur tänker man då? Gamla, handikappade, och flerbarnsfamiljer kommer att få det besvärligt utan bil i området. Fortfarande drygt ett år senare så saknas svaren på alla frågor.

Vi Liberaler tycker att Nässjö kommun har börjat i fel ände när man inte från början tog fram alla förutsättningar för bostadsområdets utveckling. Nässjö kommuns ekonomi är fortfarande hårt ansträngd.

Liberalerna har försökt få fram, utan resultat, svar på bland annat följande frågor:

Hur stor areal är tänkt att bebyggas? Hur ser kostnadssammanställningen ut? Hur stor är kostnaden för spårflytt? Till vilket pris tänker man sälja till GBJ Bygg? De obesvarade frågorna är många.

Att pausa Västra staden och intensifiera projekt ”kvarteret Ärlan” (gamla Centralskolan) tills dess att ekonomin och förutsättningarna är i balans är något som vi söker stöd för hos övriga partier i kommunfullmäktige.

ERVISA DANI

KJELL SKÅLBERG