Detaljplanearbete pågår för flera områden i anslutning till Sörängsrondellen. Granne med Mio vill Max bygga en hamburgerrestaurang. På båda sidor om Rågången planerar kommunen samtidigt att anlägga en så kallad omstigningsplats. Det ska vara möjligt att parkera bilen eller cykeln här för att åka vidare med bussen. Ett förslag har arbetats fram under våren i samverkan med Länstrafiken och Trafikverket. Samåkning är också en möjlighet.

I anslutning till Sörängens gård planeras också för byggnation, granne med den aviserade etableringen av Biltema. Mangårdsbyggnaden från förra sekelskiftet skyddas i nuvarande detaljplan av byggnadsförbud och varsamhetsbestämmelser. Förslaget är att dessa inskränkningar tas bort. Det anses vara mer värt att ta till vara områdets läge än att skydda den äldre gårdsmiljön. I beslutsunderlaget framhålls dock att det inte finns något hinder att bevara delar av den gamla bebyggelsen. Ägaren har tidigare erbjudit sig att .

Under arbetet med att ta fram en detaljplan för området utreds även möjligheten att skapa en spårcentral med anslutning till Lövhult. En rastplats är en annan idé som väckts för området.