Tidigare har man beslutat att rusta upp byggnaden och att bygga till ett servicehus efter att säljplanerna lagts på is. Men i nuläget har Hotellträdgården "hamnat lite i skymundan" enligt Staffan Wadström.

– Vi skulle underhålla huset lite grann. Men nu ser det ut som att det blir svårt som läget är med corona. Några andra alternativ har vi däremot inte.

Staffan uppger att de undersöker alla möjligheter för att kunna behålla huset. Hans förhoppning är att föreningen ska komma till ett beslut under nästa år.

Svagt intresse för uthyrning

I sommar kommer Hotellträdgården att behållas som vandrarhem.

– Huset finns tillgängligt för uthyrning bland de andra stugorna, säger Wadström.

Men intresset för att hyra huset, som ibland bokats upp av grupper under till exempel stadsfesten, är svagt.