Det har spritt sig en uppfattning inom polisen om att man bara är skyldig att informera. Men enligt EU:s brottsofferdirektiv ska man vara skyldig att hänvisa brottsoffer, säger Sven-Erik Alhem, ordförande för Brottsofferjouren.

I svensk lagstiftning står det att polisen bara är skyldig att informera. Men det är direktiven från EU som gäller. Sven-Erik Alhem tror att en av anledningarna är den omorganisation som genomfördes 2015 när 21 polismyndigheter centraliserades till en. Jämfört med 2014 hänvisades 17 procent färre till Brottsofferjouren under 2016. I hela riket var det en minskning med 39 procent.

Polisen har också varit upptagna med en mängd andra uppgifter, som gängskjutningar och gränskontroller. Men det är också nya personer som blivit brottsoffers kontaktpersoner. Det kan vara förklaringen och som det ser ut är det för svag lagstiftning.

Brottsofferjouren har varit optimistiska för att de skulle ske en förbättring efter att ha haft återkommande kontakt med rikspolischefen. Nu har deras krav på en lagändring också fått gehör hos samtliga riksdagspartier.

Rättssäkerheten ökar om man som brottsoffer får någon att prata med som man kan lita på. Vi har ett läge nu där många är rädda för att uttala sig, både vittnen och brottsoffer.

Fredrik Lindfors, polischef för polisområde Södra Vätterbygden, håller med om att polisen är för dåliga på att hänvisa brottsoffer. Även om Jönköpings län inte minskar lika mycket som i hela riket.

Både regionalt och nationellt pågår ett arbete för att komma till rätta med det här. Vi har en ständig dialog med brottsofferjourerna och vi ser att det går ner. Det kanske handlar om att ändra rutiner men också att informera dem som tar emot polisanmälningar.

Han håller inte med om att det finns ett samband med polisens omorganisation.

Det är väldigt långsökt, i alla fall i mitt lokala perspektiv. Vi har inte ändrat rutinerna men vi tittar på vad det kan bero på.

Hur ser du på en eventuell lagändring?

Jag har ingen åsikt. Det är viktigt att vi informerar och hänvisar till brottsofferstöd. Om det ska lagstiftas vet jag inte, det viktiga är att det blir gjort. Det finns ett EU-direktiv och det ska följas, säger han.