Stefan Sundling vet inte hur många som kommer att anställas till den nya grova brott-gruppen. Till att börja ska han rekrytera två till fyra utredare till grova brott-gruppen han är chef för.

– Jag har elva utredare i dag, men vill ha 15. Jag kan inte säga hur många nya utredare som kommer att anställas till den andra grova brott-gruppen, men det blir inte 15 utredare till. Istället kommer personalen att fördelas mellan de båda grupperna, säger Stefan Sundling.

”Vi har folk, men det tar för lång tid”

Den andra grova brott-enheten kommer liksom den nuvarande att jobba över hela länet. Beslutet togs på regionnivå i augusti och bakgrunden är i korta drag att man behöver mer folk.

– I dagsläget har vi inte resurserna att hantera brotten som läggs på oss. Alla ärenden som kräver omedelbara åtgärder kräver också resurser. Vi har folk, men det tar för lång tid.

Det har hänt flera mord den senaste tiden i Jönköpings län, men enligt Stefan Sundling är inte det orsaken till att man nu får en andra grova brott-grupp.

”Kan vara lika omfattande som ett mord”

– Mord är ett resurskrävande brott, men den ökningen kan vi hantera. Vi har ungefär 100 brottstyper som ligger på vår grupp, så det ramlar in en hel del annat också så klart. Vi fick in många våldtäktsanmälningar under metoo-kampanjen och utredningsåtgärderna för exempelvis en våldtäkt eller ett grovt narkotikabrott kan vara lika omfattande som för ett mord, säger Stefan Sundling. Han fortsätter.

– Allt måste hanteras i en ren prioritetsordning och då får vi lägga de andra ärendena åt sidan så länge. Dessutom har vi några pensionsavgångar i gruppen och någon har tjänstledigt, säger Stefan Sundling.

Jobbar mot klockan vid frihetsberövanden

Stefan Sundling påpekar att det har skett en ökning av antalet frihetsberövade personer och att det låser upp även personalen eftersom man då jobbar mot klockan till när åklagaren måste besluta om en person ska häktas/omhäktas eller släppas fri.

– När vi blir två grova brott-grupper kan vi hantera uppdraget vi är ålagda att göra och kommer att kunna jobba med fler ärenden, säger Stefan Sundling.

Istället för som i dag utreda fyra till sju ärenden i taget kan de framöver jobba med dubbelt så många ärenden, konstaterar han.

– Det är ett bra tillskott, men jag tror inte att allmänheten kommer att märka ökningen. Vi har hållit kvaliteten tidigare också, möjligtvis blir det lite snabbare handläggning på varje ärende.

Grupperna kommer att jobba i ett nära samarbete

Stefan Sundling säger att han blir kvar som chef för den nuvarande grova brott gruppen och att polisen nu söker efter en chef till den andra gruppen.

– Jag vet inte hur vi kommer att dela upp ärendekategorierna eller hur man delar upp det, men vi kommer att jobba i ett väldigt nära samarbete och det kommer inte att finnas någon konkurrens mellan grupperna.

Han vet inte när den andra grova brott-gruppen kan komma igång och börja arbeta, men hoppas på i början av nästa år.

Christina Staffansdotter, HR-konsult på Polismyndigheten, säger att myndighetsstrukturen för grova brott är en grupp på minst sju personer. Hon nämner att det kommer att ske en extern rekrytering och att de sökande ska säkerhetsprövas av Säpo.

– Sedan om de har en annan anställning ska de säga upp den, så det dröjer nog åtminstone fyra månader innan de är på plats, säger Christina Staffansdotter.