Motormässan i Jönköping öppnade på fredagens förmiddag. Trafiksituationen hittills beskrivs som lugn och inga allvarliga olyckor har inträffat, enligt polisens rapport vid tolvtiden på dagen.

På förmiddagen var trafiken dock intensiv och tidvis skapade detta köer på E4. Vid lunchtid var det hög trafikintensitet men inga köer på E4 eller andra tillfartsvägar.

Vid klockan fjorton väntas besökarna börja lämna mässområdet och då väntas ett högre tryck på trafiken igen.

Imorgon, lördag, väntas ännu fler besökare på mässan och trafiksituationen tros då bli minst lika intensiv och ansträngd som under fredagen.

Besökare till mässan uppmanas om möjligt att lämna bilen hemma och ta sig till mässan genom att gå, cykla eller åka kollektivt. Om du ändå väljer att ta bilen till mässan – tänk på avståndet till framförvarande fordon och håll hastigheten.

Den som ska passera Jönköping på sin resa söderut eller norrut uppmanas att välja andra vägar.