Enligt kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) är det svårt att jämföra och dra några slutsatser på statistiken från Lärarnas Riksförbund.

– Vi har så många olika statistikkällor när det gäller lärarlöner så därför är det viktigt att man har med samma parametrar när man jämför kommunerna. Kommunerna hanterar de statliga bidragen, förstalärartjänster och lärarlönelyftet, på olika sätt och då blir det svårigheter att analysera och det skevar i statistiken, förklarar hon.

När det gäller förstalärartjänsten och lärarlönelyftet ingår de inte i själva lönen utan är ett lönetillägg förklarar Hägg.

– Vi har runt 30 försteläraretjänster i Eksjö och när det gäller lärarlönelyftet så är det knappt hundra stycken.

Varför väljer ni inte att permanenta de här tilläggen likt flera andra kommuner?

– Vi har gjort ett val att hantera det på samma sätt som staten egentligen gör när de ger oss det här statliga stödet, vi har inte permanentat det här systemet därför vi inte vet om vi får det här här tillägget efter halvårsskiftet 2019 exempelvis.

Men totalt sett om vi räknar in tilläggen kan vi väl ändå anta att Eksjö ligger en bit efter exempelvis kommuner som Nässjö och Sävsjö?

– Vi vet att det finns en skillnad inom arbetsgrupper generellt när vi jämför kommuner på Höglandet och även inom regionen. Och det behöver inte vara att Eksjö ligger lägre. Men vi gör sådana här jämförelser när vi går in i lönerevisioner för att ha en bra lönesättning. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare både vad det gäller lön och när det gäller arbetsmiljö och andra saker som är viktigare utifrån arbetstagarens sida sett.

Relaterat till artikeln

Hon säger att hon inte ser någon lärarflykt men att man märkt av en ökad rotation de senaste åren – och då över hela Höglandet.

– Jag upplever att det var större för några år sedan och lite lugnare nu. Men det har ju att göra med att det finns så många vakanta tjänster på Höglandet på lärarsidan. Vi har ju för få lärare i förhållande till vad vi har behov av över hela Sverige, säger Hägg som tillägger att man just nu jobbar med lönekartläggning där man tittar på grupper som bör prioriteras utifrån lönerevision för 2019.

Sent under tisdagseftermiddagen var just ärendet löneöversyn - förutsättningar uppe för diskussion med ledningsutskottet. I underlaget framgår det att för 2019 års löneöversyn, efter samråd med förhandlingsdelegationen, planeras åtgärder för en lönebildning i enlighet med centrala avtal och kommunens löneöversyn.

• Särskild uppmärksamhet ska riktas mot akademiskt utbildade yrkesgrupper (medarbetare) inom Lärarnas samverkansråd, OFR och Akademikeralliansen.

• I övrigt ska individuell lönesättning gälla, i enlighet med avtalens huvudöverenskommelse och kommunens lönepolicy.