Som vi tidigare har skrivit fick Detta sedan motionen stötts av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Men i regionfullmäktige beslutades att motionen ska gå på återremiss. Detta på begäran av Alliansen som menar att det är ett egenansvar att skaffa broddar. Dessutom anses det saknas en ekonomisk beredning till förslaget.

Förespråkarna för fria halkskydd menar att detta innebär både minskade sjukvårdskostnader och minskat mänskligt lidande.

Motionen kommer nu att gå tillbaka till nämnden folkhälsa och sjukvård för fortsatt beredning. Men debatten i regionfullmäktige kom att domineras av hanteringen av motionen. Regionledamoten Jonas Magnusson (S) menar att regionstyret inte berett motionen så som kommunallagen kräver.

Alliansen har olika sätt att bereda en motion beroende på om de tror att den ska gå igenom eller inte. Det är häpnadsväckande och utomordentligt allvarligt, säger han.

Jonas Magnusson anser att detta framför allt slår mot mindre oppositionspartier, som har motionen som det främsta instrumentet för att framföra politiska förslag.

Alliansen utgår ifrån att de får igenom all sin politik. De inser inte att de styr i minoritet, säger han.

Regionrådet Mia Frisk (KD) menar att Socialdemokraterna slår in öppna dörrar.

I presidiet förde Socialdemokraterna inte en enda gång fram att de ville titta på ekonomin i det här ärendet. De svängde, och yrkade bifall till motionen, först när SD stöttade förslaget i nämnden, säger hon.

Mia Frisk står fast vid att inte alla motioner kan utredas till fullo.

Allt kan inte utredas på längden och tvären. Det finns inte resurser till det, säger hon.