Persson gick direkt till datorn och skrev efter att han på måndagsmorgonen fått alarmerande rapporter i morgonnyheterna om att Nässjö kommun tillhör de kommuner i landet, där Telia gradvis släcker ned sitt kopparnät.

"Telia bygger framtidens nät" skriver företaget på sin hemsida, vilket i praktiken innebär att kopparnät ersätts av fiber och mobilt.

Telia ska släcka ned sitt nät i Nässjö kommun precis som nu sker på många andra platser. Samtidigt framhölls att bolaget inte tar ansvar för att koordineringen mellan Telias åtgärder och kommunernas fiberanslutningar, rapporterar Urban Persson.

Betydande problem kan uppstå för konsumenter som till exempel via anslutningar utnyttjar Telias tjänster.

I kvarteret Norrboda genomförde i somras några privata villaägare en egen marknadsföringsinsats för att uppnå en tillräcklig anslutningsgrad.

 De informationsträffar som genomfördes via Nässjö kommun har inte i tillräcklig grad informerat om nyttovärden för den enskilde villaägaren. Många avskräckts av investeringsavgiften, anser Persson, istället för att se möjligheter som ges inom exempelvis hemtjänsten.

Ett område inom Norrboda ska få fiberanslutning enligt skyltar som finns uppsatta uppger Persson.

Men hur går det för det andra området i Norrboda, som inte uppnådde tillräcklig anslutningsgrad? Min personliga uppfattning är att själva processen gällande fiberanslutning i Norrboda har varit långsam till sin karaktär och nu bör speedas upp. Det vore ju mycket olyckligt, och som det redogjordes för i morgonnyheterna, om konsumenter måste utnyttja släkt och vänner på andra områden eller platser för att få möjlighet till en effektiv IT-infrastruktur, säger Urban Persson.

Persson jämför med Vaggeryds kommun, som han känner till mycket väl.

Där har de knackat dörr i syfte att få en bra anslutningsgrad till fiber vilket inte förekommit i Nässjö kommun. Nu har jag sett uppe i kvarteret Egnahem att skyltar satts upp på en del håll om fiberanslutning, men till skillnad från Norrboda så är Bredbandsbolaget angivet. Varför har de inte vänt sig till Citynätet? Ledsnade de och valde en annan leverantör, undrar Persson.

Enligt Ivan Doski, nätverkstekniker på Citynätet, ska hela kvarteret Norrboda byggas ut med fibernät från Citynätet.

Annars har vi just nu fokus på kransorterna enligt direktiv från kommunen, säger han.