Politikern, som bland annat sitter i kommunstyrelsen i sin kommun, har utsatts för en rad trakasserier och hot. De flesta på nätet, via mejl eller Facebooks chattfunktion. Personer har skrivit att de vill skada både henne och hennes familj. Våldta, slå ihjäl.

Det är väldigt grova saker, vad personen vill göra mot mig och framför allt mot mina barn. Då undrar man om det är värt att jobba politiskt som man gör, att bli utsatt för den här typen av trakasserier. Det tar ett tag innan det släpper i huvudet.

Hon vill skydda familjen, därför har hon varit restriktiv med vad hon berättar för dem om hoten och hatet. Det är också därför hon är anonym här.

Jag har ungdomar i tonåren hemma och jag vill inte oroa dem.

Samtidigt vill politikern tona ner händelserna lite och menar att hon inte tillhör de som är värst utsatta. Hon berättar att hon har partikamrater på länsnivå som valt att hoppa av efter att ha tagit emot mycket skit.

Hoten mot Höglandspolitikern är polisanmälda.

Jag vet ju att det inte leder någonstans, jag har fått besked att de inte har resurser att gå vidare med den här typen av ärenden. Men jag tycker ändå att det är viktigt av princip att anmäla. Jag hade gärna sett att det fanns resurser, de personer som gör detta borde få någon form av straff.

Funderingarna på att lägga av med politiken har funnits och kommer upp då och då.

Precis när det händer så tänker jag att jag kanske inte ska hålla på med det här. Kan det finns en idiot därute som verkställer sina hot? De tankarna går ju. Men sen går det en tid och då tänker man; Fan heller! De ska inte få vinna.

Trakasserierna tenderar att eskalera när det handlar om vissa frågor, det gäller framförallt invandring och migration. För Höglandspolitikern har det inneburit att hon numera undviker de ämnena.

Jag är inte drivande där längre. Det är en form av kompromisslösning, jag gör vad jag kan för att inte få de otrevliga hoten och trakasserierna men ändå kunna vara kvar i politiken. Men jag tycker att det är tragiskt. Fruktansvärt att det finns människor som gör såhär för att få en att sluta jobba med de frågorna. Det är ett demokratiproblem, helt klart.

Att synas i media brukar också bidra till att trakasserierna ökar menar Höglandspolitikern.

Det märks att om man syns i tidningen så triggar det igång något, då blir det lite mer, säger politikern som också tror att kvinnliga politiker är långt mer utsatta än män.

Det är vad jag har sett inom vårt parti i alla fall. Ska jag ha fördomar så tror jag att det är män extremt långt till höger som håller på med den typen av trakasserier.

I den kommun där Höglandspolitikern är verksam finns ingen uttalad plan för hur hot mot politiker ska hanteras.

Som förtroendevald är man ju inte anställd av kommunen, så jag har inte ens vänt mig dit. Jag vet faktiskt inte om det går att få stöd, eller om det finns något. En kollega som skulle behövt stöd från personalavdelningen i en annan fråga fick inte det, för vi faller inte under deras ansvar, det gör att man blir väldigt ensam i sin kamp.

Det man har att vända sig till är andra i partigruppen, men ingen av oss har ju någon kompetens att hantera det känslomässiga.

Hon hade gärna sett att frågan lyftes upp på agendan hos kommunen.

När man börjar som förtroendevald så ingår det lite andra utbildningsbitar som rör exempelvis kommunallagen och arbetsordningar. Men just att hantera hot och våld har jag inget minne av att vi fick lära oss. Vi har diskuterat i partigruppen om att försöka få till någon form av utbildning i regionen eller länet kring det här och det är på gång.