Premiumartikel

Politisk oenighet om Storegårdsområdet: ”Vill inte vänta”

Det råder politisk oenighet vad som ska hända med Storegårdsområdet. En ny detaljplan håller på att tas fram. Området ska i nuläget användas för idrottsändamål, men i den nya detaljplanen vill man möjliggöra för bostäder. En majoritet i samhällsbyggnadsnämnden är positiv till förslaget. Socialdemokraterna vill däremot att processen ska avbrytas.

Premium-erbjudande – Just nu - spara 342 kr

90 dagar för 45kr

Därefter 129kr/mån

Med Premium får du tillgång till följande:
,