Införandet av paketavgiften märktes extra tydligt via de många paket från Kina och sajterna Wish och Ali Express som beställdes. Innan avgiften infördes fick Postnord hantera mängder av paket som beställts från sajterna och fick bland annat problem med att klara av att leverera alla försändelser.

Sedan avgiften infördes har mängden paket minskat rejält. Postnord har även uppgett att många paket nu inte har blivit uthämtade till följd av den höjda avgiften. Eftersom det i många fall har handlat om billiga varor som har beställts har det ofta inneburit att paketavgiften har kostat mer än själva varan.

Huvudskälet som Postnord har hänvisat till för att införa avgiften är för att säkerställa att moms i Sverige betalas på ett korrekt sätt.

Under våren har Postnord förhandlat om frågan med flera stora e-handelsföretag. Postnords målsättning har varit att momsen ska kunna betalas direkt vid köpet och därmed inte behöva hanteras i efterhand när varan har nått fram till Sverige.

Sajten Breakit uppger att det är troligt att den nya paketuppgiften som inkluderar momsbetalning i stället kommer att bli omkring tio kronor per paket.