När Anneforsvägen stängdes av för genomfartstrafik den 22 maj kom det som en överraskning för Postnords personal.

Vi fick ingen information om att det var ett större vägarbete, säger biträdande produktionsområdeschef Daniel Cahn efter att ha informerat sig bland den lokala personalen.

Det är orsaken till att utdelningen blev svajig till en början, berättar han. Det är inte alltid lätt att ta sig fram där vägarbete pågår, och förutsättningarna kan förändras från dag till dag.

Post som inte kan delas ut ena dagen delas normalt ut den andra, framhåller Daniel Cahn. Att posten ska ha kommit så sällan som en gång i veckan är ingen uppgift som han känner igen.

De indikationerna har jag inte fått.

Om det nu verkligen gått en hel vecka mellan postutdelningarna?

Då hade det varit önskvärt att man hade lagt en lapp kanske, svarar Daniel Cahn.

Han berättar att Postnord hanterar störningar, som exempelvis vägarbeten, på olika sätt. Ibland gör bolaget överenskommelser med de boende om glesare utdelning och ibland sätts tillfälliga lådor upp, ger han som exempel.

Ofta hanterar vi det från fall till fall, säger Daniel Cahn.

Den information som han fått är att störningarna ska ha upphört i samband med att vägen öppnades för genomfartstrafik igen.

Jag vill poängtera att det ska fungera klockrent nu, säger Daniel Cahn.