– Vi tar detta på största allvar och har tillsammans med (nätvårdsbolaget) Min Doktor kommit fram till åtgärdsplaner och skickat in dem för godkännande till regionen, säger Mats Siljehult, verksamhetschef på Wetterhälsan.

Det är Min Doktor, som Wetterhälsan har ett avtal med, och Kry, som Läkarhuset i Tranås samarbetar med, som inte lever upp till Regionens fastställda riktlinjer att ställa diagnos för lunginflammation och halsfluss. Det anser primärvårdsenheten, som kräver Wetterhälsan och Läkarhuset på åtgärdsplaner som förklarar hur de här avvikelserna ska åtgärdas.

Wetterhälsan skriver i sin åtgärdsplan att behandling av lunginflammation bara undantagsvis ska behandlas via distansbesök (Min Doktor). Vid allvarlig lunginflammation ska patienten hänvisas till närmaste sjukhus akutmottagning. Patienter med halsinfektion ska enligt Wetterhälsan handläggas enligt STRAMA:s (Samverkan mot antibiotikaresistens) riktlinjer.

Vi har tidigare rapporterat från Regionens granskning Dagens Arena

Om problemen inte åtgärdas kan det innebära kvalitetsavdrag i avtalet med Region Jönköpings län, vilket innebär ekonomiska straff för vårdcentralerna.

– Men Wetterhälsan har aldrig fått kvalitetsavdrag och vi tänker inte få det nu heller, säger Mats Siljehult. Han fortsätter:

– Vi beter oss så som betalaren önskare och har en drivkraft att efterleva det som de frågar efter. Det ska inte vara någon dålig kvalitet i vår vård. Om det är det ska det ändras och det försöker vi göra nu.

Mats Siljehult tycker det är jättebra att systemet med kvalitetsavdrag finns, men tycker att det borde omfatta även sjukhusen.

– Akutmottagningarna borde få avdrag i sin budget om de exempelvis tar emot patienter som inte är tillräckligt sjuka, utan är primärvårdspatienter, säger han.