Travar med trälådor och hela sopsäckar med blandat hushållsavfall ligger utspridda vid återvinningsstationen bakom Storegårdshallen. Papperslappar och platspåsar ligger spridna över asfalt och gräs.

Jag tycker detta är förskräckligt. Jag önskar att folk inte bara tänker på sitt hem utan på miljön också, säger Stina Ekeroth.

Eksjöbon har reagerat på att det allt oftare händer att containrar är fulla och att det är nedskräpat när hon ska lämna sina förpackningar till återvinning. I tisdags låg flera högar med sopor dumpade jämte containrarna vid Storegården.

Det är extremt tråkigt när det händer. Det är ett problem, säger Magnus Sandström, regionchef på Förpacknings- och tidningsinsamlingen som har hand om städning och tömning av stationerna.

Tre gånger i veckan ska den aktuella stationen städas enligt Sandström och ännu oftare kommer bilar för att tömma någon eller några av containrarna.

Vi har också en deal med kommunen att de storstädar hela området en gång om året, berättar han.

Speciellt tråkigt tycker regionchefen att det är att se dumpning vid Storegården, då Eksjö Energis återvinningscentral, där kommuninvånare kostnadsfritt kan lämna sitt sorterade avfall, endast ligger någon kilometer bort.

Men tyvärr är flera bekväma, säger Sandström.

Han ser att privatpersoner men också företag slänger sina osorterade vid återvinningsstationerna.

Vi har en del mindre verksamheter som är duktiga på att grisa ner.

Vi brukar leta efter adresslappar när vi är ute och städar. När vi hittar en sådan så polisanmäler vi.

Regionchefen vill trots allt poängtera att bekymren med dumpning av sopor inte är jättestort i Eksjö.

Men vi hade mycket problem i Mariannelund, berättar han.

Sandström förklarar att man asfalterade runt den aktuella återvinningsstationen och att man ständigt jobbar mycket med information.