Flygskatten har seglat som en het fråga i Sverige. Regeringen vill införa den till nästa år, medan en majoritet i riksdagen säger nej. Ärendet avgörs när höstbudgeten ska läggas i september.

Den statliga utredningen föreslår att personers flygresor beskattas på tre olika nivåer. En resa inom Europa skulle beskattas med 80 kronor. För resor utanför Europa inom 600 mil föreslås en skatt på 280 kronor. För ännu längre resor skulle skatten hamna på 430 kronor.

Utredningen kalkylerar med att skatten kan rendera i uppemot 1,8 miljarder kronor per år till statskassan. Antalet resenärer från svenska flygplatser väntas minska med 450 000 till 600 000 personer per år, jämfört med om ingen skatt införs.

På tisdagen presenterade Stockholms Handelskammare en rapport som sågar den statliga utredningen. Enligt näringslivsorganisationen har inte konsekvenserna för jobb och näringsliv analyserats tillräckligt.

Utredningen borrar inte tillräckligt djupt i de här frågorna. Det är väldigt problematiskt när det är så mycket jobb som står på spel i den lokala ekonomin, säger Fredrik Sand, näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare till DN.

Stockholms Handelskammare framför i rapporten att sju flygplatser i landet hotas av nedläggning om flygskatten införs, däribland Jönköpings flygplats som skulle drabbas hårdast av dem alla.

Enligt rapportförfattarna skulle drygt 25 000 jobb hotas om flygplatserna läggs ner. Cirka tiotusen av dessa jobb beräknas försvinna i upptagningsområdet kring Jönköpings flygplats.

Man undrar hur många jobb som regeringen är beredd att offra för att införa flygskatten, säger Fredrik Sand.

Vanja Nilsson, verksamhetschef på Jönköpings flygplats, tonar ner farhågorna från Stockholms Handelskammare. Hon menar att rapporten bygger för mycket på trafikflödet till och från Stockholm.

Vi delar ståndpunkten att vi är emot flygskatten. Men vi tycker inte att det är så alarmerande som rapporten visar. Vi tror inte att en flygskatt skulle innebära vår död, säger Vanja Nilsson.

Väljarna är positiva till införandet av en flygskatt enligt en Sifomätning som presenterades i höstas. Enligt undersökningen, som genomfördes på uppdrag av Naturskyddsföreningen, var drygt 70 procent ganska eller mycket positiva till en flygskatt. 20 procent var ganska eller mycket negativt inställda till skatten.