Normalt brukar snöröjningen fungera bättre i norra Sverige än i övriga landet då man oftast är mer förberedd på hårdare väder där, men i år brast det även där på flera håll.

– Den här vintern har snöröjningen satts på prov. Jag är inte nöjd med hur det såg ut, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till TT.

Trafikverket har därför fått i uppdrag att utvärdera röjningen, samt komma med en handlingsplan för framtida snöröjningar. Uppdraget gäller det statliga vägnätet, men även järnvägarna.

– Verket ska utvärdera hur entreprenörerna skött sina uppdrag. Vi måste rusta oss för snörikare vintrar, säger Eneroth till TT.

Trafikverket ska lämna över sin utvärdering och handlingsplan senast den 29 juni.